KORTEGE I Umeå, 2:a juni kl 1200

KORTEGE 2 JUNI KL 1200

Hej alla!

Den 2/6 kl1200 startar vi Motorcyckel/äldre fordons kortegen från kajen i Umeå, nära kafebåtarna. Betula prostatacancerförening sätter där upp sitt tält och vi delar ut startpaket och broschyrer om PC-cancer. Allt överskott går till forskning av PC cancer.

VI BEHÖVER ETT ANTAL KORTEGEVAKTER, SOM STOPPAR FORDON I RONDELLER OCH GATHÖRN. BRA OM NI KOMMER TILL KAJEN KL 1100 SÅ HINNER NI TILL ER PLATS I STAN, TAG GÄRNA MED DINA KOMPISAR OCH HJÄLP OSS ATT GÖRA EN BRA KORTEGE SOM MAN MINNS I UMEÅ. FÖR ATT FÅ ORDNING RING OCH ANMÄL ER TILL THORBJÖRN 093455050 ELLER LARSOLA 0705254866 ELLER PER 090130910. VI RÄKNAR MED DITT STÖD I KAMPEN MOT PC-CANCER.

Tack för att du ställer upp för en god sak, beräknar att det tar 1½. till 2 timmar (1100-1300)

Thorbjörn

Urolog Katarina Tomec

Hej alla!

Klicka på länken nedan för att läsa en artikel om vårt sista föredrag i vår med Katarina Tomec

Önskar er en trevlig helg

2018-05-04-katarina

Prostatacancer

Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas

Fortlöpande förbättringsarbete behövs på varje klinik – med patientenkäter kan enskilda kirurgers resultat följas upp

Citeras som:
Läkartidningen. 2017;114:EP36
Läkartidningen 27-29/2017
Lakartidningen.se 2017-07-03

Huvudbudskap

Risken för långtidsbiverkningar vid radikal prostatektomi (impotens och inkontinens) liksom det onkologiska resultatet varierar mycket även mellan erfarna kirurger.

Av de kirurger som utförde prostatektomi 2015–2016 var det bara 10 procent av dem som opererade med öppen teknik och 50 procent av dem som använde robotassisterad teknik som nådde upp till det i det nationella vårdprogrammet rekommenderade antalet av 25 operationer per år.

Nationella prostatacancerregistret möjliggör med hjälp av patientrapporterade data att enskilda kirurgers kvalitet kan följas upp.

Det är upp till huvudmännen att inrapportering sker och att data används för att strukturera vården optimalt.

Figur 1 Figur 1

Radikal prostatektomi introducerades i Sverige under 1980-talet som behandling för lokaliserad prostatacancer. Från ett fåtal ingrepp per år i början av 1990-talet ökade antalet operationer när PSA-testet (prostataspecifikt antigen) introducerades i Sverige och allt fler män diagnostiserades med lokaliserad prostatacancer.

En annan bidragande orsak var den randomiserade studien SPCG-4, som visade en måttlig, men statistiskt säkerställd, överlevnadsvinst för män som opererades jämfört med män som behandlades konservativt [1].

Prostatektomi har blivit en av de vanligaste urologiska operationerna, och årligen genomgår i Sverige drygt 3 000 män detta ingrepp. Efter prostatektomi behöver var femte man inkontinensskydd och minst hälften av preoperativt potenta män får en permanent erektionsstörning [2, 3].

Robotassisterad laparoskopisk operationsteknik har minskat vårdtid och perioperativ blödning men inte påtagligt förändrat risken för urininkontinens och erektionssvikt [3].

Studier har visat stora skillnader i resultat

I början av 2000-talet rapporterade flera amerikanska studier stora skillnader i resultat mellan enskilda kirurger efter pros­tatektomi och en något lägre risk för komplikationer på sjukhus med hög operationsvolym [4-6]. Även när hänsyn togs till skillnader i selektion av patienter kvarstod kliniskt relevanta och statistiskt säkerställda skillnader i operationsresultat mellan erfarna kir­urger vad gäller såväl erektionssvikt och inkontinens som onkologiskt resultat [7]. Risken för inkontinens mellan olika kirurger på ett och samma sjukhus varierade från <5 procent till 30 procent.

I Göteborg jämfördes resultaten för nio kirurger som använde likartad kirurgisk teknik och som arbetade vid samma klinik med avseende på patientrapporterade utfallsmått (PROM; patient reported out­come measures). Risken för erektionssvikt varierade mellan 70 procent och 90 procent, och graden av urininkontinens varierade mellan 7 procent och 30 procent [8].

I den svenska LAPPRO-studien, en jämförande prospektiv icke-randomiserad studie mellan öppen retropubisk och robot­assisterad laparoskopisk prostat­ektomi påvisades också stora skillnader mellan enskilda kirurger vad gällde såväl onkologiska som funktionella resultat. Varia­tionen mellan kirurger var stor för båda operationsmetoderna [9].

FÖREDRAG 3 MAJ

Hej!

Klicka på länken nedan för att läsa infon!

2018-03-16-betula-3

Vi hoppas att ni uppskattar vårt arbete, tackam om ni betalar medlemsavgiften.

Thorbjörn

Föredrag den 1 mars

Hej!

Klicka på länken nedan för info om föredraget.

Varmt välkomna!

2018-02-19-betula-annons

Thorbjörn

Medlemsavgifter

Hej!

Tacksam om Ni betalar medlemsavgiften till Betula.

Se nedan!

2018-02-12-medlemsavgift-betula

Thorbjörn

Föredrag & Årsmöte

Hej alla!

Klicka på länken nedan för senaste info från Betula

2018-02-10-allmant-foredrag-betula1

Hälsar

Thorbjörn

Mustaschkampen 2017

Hej!

Senaste sammanfattningen av Mustaschkampen 2017

2018-02-03-mustasch

Tack för ditt engagemang.

Thorbjörn

Medlemsmöte 7 februari

Hej!

Inbjudan till medlemsmöte den 7/2 kl 1830 i Linnéasalen, HSO-huset Storgatan 76 Umeå

Allmänt info möte med gruppsamtal och fika. Tag gärna med din partner

Varmt välkomna!

Thorbjörn